THÁM TỬ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

  • THÁM TỬ CUNG CẤP THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

    THÁM TỬ CUNG CẤP THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

    Thám tử cung cấp thông tin thương mại để đưa sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng, các doanh nghiệp phải thiết lập được hệ thống phân phối sản phẩm thật sự hiệu quả. Nhưng thực tế thường xảy ra các tình trạng sau:- Nhiều nhà phân phối vì lợi nhuận đã đưa các hàng kém chất lượng vào xen lẫn … Đọc Thêm

  • DỊCH VỤ THÁM TỬ ĐIỀU TRA NỘI BỘ CÔNG TY

    DỊCH VỤ THÁM TỬ ĐIỀU TRA NỘI BỘ CÔNG TY

    Thám tử Bảo An giới thiệu dịch vụ thám tử điều tra nội bộ công ty. -Xã hội càng phát triển, nhu cầu nắm bắt, tìm kiếm thông tin ngày càng đa dạng, phong phú. Nhưng do hạn chế về điều kiện hoặc chuyên môn, một người hoặc một tổ chức không thể tìm hiểu cặn kẽ thông tin về một đối tượng hoặc sự việc … Đọc Thêm